Председател:
 
Иван Аспарухов
Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (XII.2014-V.2016). Отговаря за регионалната политика и планиране на регионите. Ръководи Съвета за регионална политика, който помага развитието на изостаналите български региони. Бил е 4 мандата кмет на община Мездра (1999-2014). От 2004 г. до 2014 г. е член на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България. От 01.01.2007 до 01.12.2014 г. е зам.-делегат в Комитет на регионите – Брюксел, участник в комисиите CIVEX и COTER.
 
Членове:
 
1. Евгени Чачев
Министър на регионалното развитие и благоустройството в 84-тото правителство. Бивш председател на УС на Столична общинска банка и председател на УС на банка „Биохим“. От май 1997 г. е заместник-министър, а от декември 1999 г. до юли 2001 г. министър на регионалното развитие и благоустройството. Депутат в 39-тото и 40-тото Народно събрание. Настоящ съветник на министъра на регионалното развитие.
 
2. Арх. Белин Моллов
Арх. Белин Моллов е първият председател на оценителна комисия в конкурса на „Фондация за прозрачни регламенти“ за прозрачнист и партньорство в работата на администрацията (2009 г.) От 1992 до 1996 г. е началник-управление „Административно-териториално деление и местна администрация“ в МРРБ; 2001-2002 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; от 2003 до 2010 г. е съветник в политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съ-председател на преговорната позиция „Регионална политика“ по договора за присъединяване на България към ЕС. Участвал е в експертната група на Съвета на Европа за разработването на „Хартата на градовете“. Бил е методически ръководител на редица общински планове за развитие и областни стратегии. Хоноруван преподавател по специалността урбанизъм в УАСГ, модератор на обществени форуми, общественик.
 
3. Даниела Кисьова
Ст. репортер в програма „Хоризонт“ на БНР.
 
4. Д-р Красимир Мирев
Четири последователни мандата кмет на Община Търговище (1999-2015 г.) Председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (2004-2008 г.). Вицепрезидент на Комитета на регионите на Европейския съюз в Брюксел (2007-2013). Народен представител в VII-мото Велико народно събрание.
 
5. Минко Акимов
Кмет на Община Троян (2007-2011 г.). Председател на Общински съвет Троян (2011-2013 г.). Понастоящем общински съветник и член на Съвета за децентрализация към Министерски съвет.
 
6. Емил Евлогиев
Член на Сметната палата на Република България. Зам.-председател на Управителния съвет на Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) от 2011 г. От 2005 до 2011 г. Председател на Контролния съвет на ИДЕС. От 2002 до 2005 г. Зам.-председател на Контролния съвет на ИДЕС. Автор на самостоятелни книги и много публикации в счетоводни и икономически издания - Financial Times World Accounting Report, Financial Times World Tax Report, издателство „Раабе”, „Счетоводство плюс”, „Делова седмица”, „Седмичен законник”, „Български законник”, „Счетоводство ХХI век”, „Наръчник на икономиста” и др.
 
Протокол от дейността на комисията за оценка и класиране на кандидатите за Приз 2015 - изтегли »

Решениe на комисията за класиране на кандидатите за Приз 2015 - изтегли »

Заповед за назначаване на комисия за Приз 2015 - изтегли »

Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.