Носители на приза за 2015 г.


Категория “Най-прозрачна областна администрация”:
 • Първо място: Областна администрация Благоевград – 44,50 точки;
 • Второ място: Областна администрация Шумен – 42,00 точки;
 • Трето място: Областна администрация Монтана – 41,50 точки.
 
Категория “Най-прозрачна общинска администрация”:
 • Първо място: Общинска администрация Добричка – 46,50 точки;
 • Второ място: Общинска администрация Бургас – 44,00 точки;
 • Трето място: Общинска администрация Троян – 43,00 точки.
 
Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:
 • Първо място: Областна администрация Смолян - "Изкуството в подкрепа на живота" - 15 гласа;
 • Второ място: Областна администрация Бургас - "Надежда и домове за децата" - 4 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Сливен - "Областен координационен механизъм по деинституционализация" - 3 гласа.
  
Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:
 • Първо място: Общинска администрация Троян - "Комплексно административно обслужване в община Троян и изграждане на VPN връзка" - 8 гласа;
 • Второ място: Столична община - "Отворените данни на град София" - 6 гласа;
 • Трето място: Общинска администрация Варна – с три практики: "Туризъм", "Младежки дейности", "Социални дейности" – по 1 глас;
 • Общинска администрация Мизия – "Нови възможности за грижа" – 1 глас;
 • Общинска администрация Русе – "Русенските Дракончета" – 1 глас.
 
Сравнявайки резултатите на участниците от всички предходни издания на конкурса, комисията взе решение да бъдат връчени две поощрителни награди за най-голям напредък в представянето си в конкурса, съответно:
 
·         Най-просперираща областна администрация – Областна администрация на Софийска област и
·         Най-просперираща общинска администрация – Община Павликени
 
за повишаване степента на прозрачност в действията на администрацията! 

Призьори Призьори Призьори Призьори
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.