Носители на приза за 2008 г.


Победители в първото издание на конкурса за 2008 г. станаха: 

 

  • Областна администрация Сливен – в категория „Най-прозрачна областна администрация”  • Общинска администрация Кубрат – в категория „Най-прозрачна общинска администрация”  • Областна администрация Благоевград с практиката „Електронна област” – в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”  • Общинска администрация Мездра с практиката за МИГИ /местна инициативна група по интегритет/ по проект „Добро управление и организационна култура на местната власт в България” с trans FORMA(tF), НПО Линкс, ФРМС и Център за либерални стратегии – в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”
Номинирането и класирането на кандидатите бе извършено от комисия с председател арх. Белин Моллов въз основа на резултатите от национално представително социално-психологическо изследване, извършено от Агенция „Еврика” по проект на „Фондация за прозрачни регламенти” – «Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление» по приоритетна ос 1.2. «Прозрачна и почтена държавна администрация» на ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Призьори Призьори Призьори Призьори
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.