Носители на приза за 2013 г.


Категория “Най-прозрачна областна администрация”:

 • Първо място: Областна администрация Монтана – 41,88 точки;
 • Второ място: Областна администрация Русе – 40,13 точки;
 • Трето място: Областна администрация Благоевград – 39,63 точки.

Категория “Най-прозрачна общинска администрация”:

 • Първо място: Общинска администрация Добрич (град) - 40,50 точки;
 • Второ място: Общинска администрация Габрово – 37,25 точки;
 • Трето място: Общинска администрация Добричка – 36,13 точки.

 

Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Областна администрация Бургас – „На лагер с усмивка” - 17 гласа;
 • Второ място: Областна администрация Смолян – „Хората в администрацията - ключ към европейско сътрудничество” - 7 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Велико Търново – „Обществен съвет към Областния управител на област Велико Търново“ - 2 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Габрово – „Обществен съвет към Областния управител на област Габрово“ - 2 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Сливен – „Областен съвет на децата към областния управител на област Сливен – младите хора от областта партньори на Областна администрация“ - 2 гласа.

 

Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Общинска администрация Стара Загора – „Електронна платформа „Моята еОбщина” - 11 гласа;
 • Второ място: Общинска администрация Варна – 1. „Младежки консултативен съвет; 2. Превенция за изоставянето на деца с увреждания; 3. Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН; 4. Фонд „Култура” - 6 гласа;

·       Трето място: Общинска администрация Троян – „Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти в община Троян” - 5 гласа.

Призьори Призьори Призьори Призьори
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.