Носители на приза за 2014 г.


 Категория “Най-прозрачна областна администрация”:
 • Първо място: Областна администрация Монтана – 51,13 точки;
 • Второ място: Областна администрация Благоевград – 48,63 точки;
 • Трето място: Областна администрация Русе – 37,75 точки.
 
Категория “Най-прозрачна общинска администрация”:
 • Първо място: Общинска администрация Бургас - 52,13 точки;
 • Второ място: Общинска администрация Добричка – 45,88 точки;
 • Трето място: Общинска администрация Габрово – 44,00 точки.
 
Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:
 • Първо място: Областна администрация Монтана - "Живи човешки съкровища - Чипровските килими в световната представителна листа за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО" - 7 гласа;
 • Второ място: Областна администрация Смолян - "Професионална психодиагностика" - 6 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Сливен - "Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства" - 5 гласа;
 
Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:
 • Първо място: Общинска администрация Русе - "Русе - град на свободния дух" - 3 гласа от общински администрации + 4 гласа от членове на комисията;
 • Второ място: Общинска администрация Варна - "Социални дейности в партньорство с неправителствения сектор" - 3 гласа от общински администрации + 3 гласа от членове на комисията;
 • Трето място: Общинска администрация Троян - "План за превенция и ограничаване на младежката безработица в община Троян за периода 2015-2018 г." - 2 гласа от общински администрации + 5 гласа от членове на комисията.


Призьори Призьори Призьори Призьори
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.