Носители на приза за 2011 г.


  • Областна администрация Търговище – носител на Приз в категория „Най-прозрачна областна администрация” получи статуетката от Областна администрация Варна, двукратен носител на приза.
  • Общинска администрация Добрич – носител на Приз в категория „Най-прозрачна общинска администрация” получи статуетката от Общинска администрация Бургас, която й я отне преди една година. Оспорваната конкуренция между двете общини отново размени притежателя на приза.
  • Областна администрация Бургас – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Областна администрация Търговище, която тази година по убедителен начин грабна статуетката в категория „Най-прозрачна областна администрация”.
  • Общинска администрация Козлодуй – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Общинска администрация Стара Загора, като също затвърди имиджа си в тази категория след една година и се очертава като общината с най-много и най-добри практики за партньорство с неправителствения сектор.
     


Призьори Призьори Призьори Призьори
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.