Носители на приза за 2012 г.


Категория “Най-прозрачна областна администрация”:
 • Първо място: Областна администрация Русе – 43,75 точки;
 • Второ място: Областна администрация Търговище – 42,50 точки;
 • Трето място: Областна администрация Ловеч – 42,00 точки.
Категория “Най-прозрачна общинска администрация”:
 • Първо място: Общинска администрация Добрич - 47,50 точки;
 • Второ място: Общинска администрация Бургас – 43,38 точки;
 • Трето място: Общинска администрация Попово – 42,25 точки.
Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:
 • Първо място: Областна администрация Бургас – „Да чуем младото поколение, то има какво да ни каже за безопасното движение по пътищата” - 660 гласа;
 • Второ място: Областна администрация Смолян – „Хората в администрацията - ключ към европейско сътрудничество” - 137 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Варна – „„Roma source– споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа“ - 85 гласа.
Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:
 • Първо място: Общинска администрация Троян – „Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество” - 314 гласа;
 • Второ място: Общинска администрация Кърджали – „Консултативен съвет по туризъм” - 46 гласа;
 • Трето място: Общинска администрация Столична община – „Съвет по безопасност на движението на децата в София” - 33 гласа.


Обобщена оценка областни администрации - изтегли »

Обобщена оценка общински администрации - изтегли »

Оценка интернет сайтове областни администрации - изтегли »

Оценка интернет сайтове общински администрации - изтегли »

Призьори Призьори Призьори Призьори
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.