Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията


Община Троян
Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество - изтегли »
Брой гласували
315
Община Стрелча
Обществени консултативни съвети - изтегли »
Брой гласували
1579
Столична община
Съвет по безопасност на движението на децата в София - изтегли »
Брой гласували
33
Община Димитровград
За приветлива градска среда - изтегли »
Брой гласували
4
Община Павликени
Конкурс „Заедно правим Павликени по-цветно” - изтегли »
Брой гласували
21
Община Белоградчик
Клубове на пенсионерите и инвалидите - изтегли »
Брой гласували
23
Община Мездра
Съвместни дейности и работа по младежки проекти между «Асоциация за развитие на алтернативен туризъм – КОРИТЕН» и Община Мездра - изтегли »
Брой гласували
1463
Община Кърджали
Консултативен съвет по туризъм - изтегли »
Брой гласували
47
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.