Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията


Община Троян
Комплексно административно обслужване в община Троян и изграждане на VPN връзка
- изтегли »
Община Две могили
Модерно и ангажирано с обществения живот население
- изтегли »
Община Русе
Русенските "Дракончета"
- изтегли »
Столична община
Отворените данни на град София
- изтегли »
Община Своге
Диалог с гражданите
- изтегли »
Община Варна
6. Спорт
- изтегли »
Община Варна
3. Младежки дейности
- изтегли »
Община Варна
5. Социални дейности
- изтегли »
Община Варна
1. Култура и духовно развитие; 2. Туризъм
- изтегли »
Община Варна
4. Превенции
- изтегли »
Община Мизия
Нови възможности за грижа
- изтегли »
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.