Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията


Община Троян
Общинска програма "Обществен форум за реализация на партньорски проекти в община Троян"
- изтегли »
Община Стрелча
1. Инициатива за провеждане на местен референдум заедно с изборите за Европейски парламент; 2. Анкети към гражданите за номиниране на общественик на годината, културен деятел и служител на сайта на общината и връчване на призовете в края на 2014 г.
- изтегли »
Столична община
Съвет по безопасност на движението на децата в София
- изтегли »
Община Стара Загора
Електронна платформа „Моята еОбщина”
- изтегли »
Община Димитровград
Консултативен младежки съвет
- изтегли »
Община Варна
1. Младежки консултативен съвет; 2. Превенция за изоставянето на деца с увреждания; 3. Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН; 4. Фонд "Култура".
- изтегли »
Община Долни чифлик
Обществени обсъждания
- изтегли »
Община Кула
Подобряване процеса на прилагане на политики и разработване на стратегически документи на община Кула с участието на СГО
- изтегли »
Община Мизия
Е-ПОДЕМ – Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт
- изтегли »
Община Кърджали
Обществен съвет по култура
- изтегли »
Община Кочериново
Клубове на пенсионерите и инвалидите
- изтегли »
Община Кюстендил
Партньорство между Община Кюстендил и Сдружение „Център за регионално развитие - РОМА, гр. Кюстендил
- изтегли »
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.