Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията


Област Бургас
Надежда и домове за децата
- изтегли »
Област Сливен
Областен координационен механизъм по деинституционализация
- изтегли »
Област Смолян
Изкуството в подкрепа на живота
- изтегли »
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.