Годишен доклад за Приза на

Годишен доклад за Приза на "Фондация за прозрачни регламенти"

29.09.2014г.


Резюме:

Докладът представя кратка история на конкурса и резултатите от Приз 2013

Доклад

Швейцарският опит в пряката демокрация

16.09.2014г.


Резюме:

Проучването е реализирано в рамките на проект: „Пряката демокрация в България: възможности и предизвикателства” в партньорство между Института за пряка демокрация - България и Института за референдуми и инициативи Европа – Швейцария.

Доклад

Наръчник на ФРМС с добри практики на граждански мониторинг

22.01.2013г.


Автор:

ФРМС

Издател:

ФРМС

Резюме:

Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) публикува в края на 2012г. подбрани добри практики на граждански мониторинг на публични услуги на местно ниво, които засега сравнително рядко намират приложение у нас и надграждат изброените по-горе форми. Публикацията е разработена в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси", осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

FRMS monitoring on local government

Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.