Церемония по връчване на приза за 2008 г.


„ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ” връчи своя приз – годишна преходна статуетка на българския скулптор Райнис Гелов – в четири категории:
 

  • Най-прозрачна областна администрация;
  • Най-прозрачна общинска администрация;
  • Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията;
  • Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията


на 14.07.2009г. на национална конференция в София с участието на над 500 представители на общинските и областните администрации и неправителствени организации от цялата страна. И въпреки че остана в сянката на откриването на 41-вото Народно събрание, събитието бе уважено от представители на Съвета на Европа, Представителството на ЕК в България, МДААР и кмета на гр. Ниш.

Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация и положителния ефект от партньорството й с неправителствения сектор. Чрез тази награда ще се повишава прозрачността, отчетността и контролът над държавната и общинската администрация от страна на гражданското общество.

Победители в първото издание на конкурса станаха:
 

  • Областна администрация Сливен - в категория "Най-прозрачна областна администрация";
  • Общинска администрация Кубрат - в категория "Най-прозрачна общинска администрация";
  • Областна администрация Благоевград с практиката „Електронна област” - в категория "Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията";
  • Общинска администрация Мездра с практиката за МИГИ /местна инициативна група по интегритет/ по проект „Добро управление и организационна култура на местната власт в България” с trans FORMA(tF), НПО Линкс, ФРМС и Център за либерални стратегии - в категория "Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията".


Номинирането и класирането на кандидатите е извършено от комисия с председател арх. Белин Моллов въз основа на резултатите от национално представително социално-психологическо изследване, извършено от Агенция „Еврика” по проект на „Фондация за прозрачни регламенти” - «Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление» по приоритетна ос 1.2. «Прозрачна и почтена държавна администрация» на ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Резултатите от изследването са публикувани в:
 

  • 1-ви брой на годишен информационен справочник с актуална информация за дейностите на областните и общинските администрации, чрез които се постига публичност и прозрачност;
  • Наръчник с добри практики за партньорство между областните и общинските администрации и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрациите.


Всички материали, в т.ч. и Регламента за връчване на приза, могат да бъдат намерени в сайта на „Фондация за прозрачни регламенти” – www.ftr-bg.org.

Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.