Церемония по връчване на приза за 2014 г.


На 14.07.2015 г. на тържествена церемония в хотел «Рамада София» за седма поредна година бяха връчени Годишните призове на «Фондация за прозрачни регламенти» за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България. Тази година една администрации спечели две от категориите на конкурса: ·      Областна администрация Монтана спечели призовете в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”. Практиката „Живи човешки съкровища - Чипровските килими в световната представителна листа за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО” спечели съвсем заслужено вота на областните администрации. През 2014 г. чипровските килими намериха своето място в нематериално културно наследство на ЮНЕСКО благодарение на доброто взаимодействие между една областна администрация, едно читалище и едно сдружение. Партньорството между ОА Монтана, сдружение “Чипровци, Алтернатива и Развитие – ЧАР”, гр. Чипровци и НЧ “Петър Богдан – 1909”, гр. Чипровци не се основава на стратегически документ, а на дългогодишна добра воля за сътрудничество за вписване на проекта „Чипровски килими” в Световната представителна листа на ЮНЕСКО на елементи на нематериалното културно наследство на човечеството. В останалите две (от общо четири) категории на конкурса статуетките бяха спечелени съответно от: ·      Общинска администрация Бургас – в категория „Най-прозрачна общинска администрация” и ·      Общинска администрация Русе – в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”. Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Венелин Узунов (4 мандата кмет на Разград, почетен председател на УС на НСОРБ, председател на комисията по бедствия и аварии в 40-то НС, съветник на Президента на Република България по въпросите на местното самоуправление) и членове Евгени Чачев (министър на регионалното развитие и благоустройството в 84-тото правителство, настоящ съветник на министъра на регионалното развитие), Венцислав Венков (дългогодишен журналист във в. «24 часа», Областен управител на Шумен (2012-2014 г.), Маргарита Дойчинова (редактор в програма «Хоризонт» на БНР), Мария Игова (управител на «Агенция Еврика», специализирана в сферата на социално-психологически изследвания), Петър Стоянов (управител на „Институт за управление на програми и проекти“) и Златина Карова (директор на дирекция «Наука» в МОН). Резултатите в категории: ·           „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“ и ·           „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“ са получени на база гласуване от самите областни и общински администрации чрез номиниране само на една практика на колеги от друга администрация (без собствената) в периода 1 юни – 22 юни 2015 г. Резултатите от гласуването са проверени и потвърдени от комисията. В категория 4 „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” имаше практики с равен брой номинации (първите две двойки), затова съгласно Регламента на конкурса, решението за класиране беше взето от комисията с явно гласуване за практиките с равен брой номинации и резултатите са отразени в Протокола.

Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония Церемония
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.