Анкета

Коя е най-успешната форма на участие във вземането на решения на местно ниво, сред откроените от "Форум гражданско участие"?


 Местни референдуми, общи събрания и местни граждански инициативи
 Обществени (консултативни) съвети с участието на НПО представители
 Участие в заседанията на постоянните комисии и на общинския съвет
 Писмени и он-лайн консултации по проекти на стратегически документи
 Обществени обсъждания по съгласувани с гражданите правила

Общо гласували 118


 
Предстоящи събития

Церемония за награждаване на победителите


На 07.07.2016 г. (четвъртък) в 12:00 ч. в хотел "Рамада" София »


Провеждане на анкетно проучване в сферата на регионалната политика по проект №BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във Ваши ръце“


»


УЧАСТВАЙТЕ


Мотивираща галерия от първите 7 издания на конкурса можете да изтеглите от този линк – https://my.pcloud.com/publink/show?code=V »


Стани спонсор


»
Инициативи

Споделен опит и добри практики


На 26 юни 2012 г. в София се проведе конференция по проект „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално »


Носители на Приз 2014


На 14.07.2015 г. на тържествена церемония в хотел «Рамада София» за седма поредна година бяха връчени Годишните призове »


Носители на Приз 2013


На 24.06.2014 г. на тържествена церемония в хотел «Рамада София» за шеста поредна година бяха връчени Годишните призове »


Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.