„Фондация за прозрачни регламенти” връчи за четвърта поредна година годишните награди Приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации

27.06.2012г.


На 26.06.2012 г. на тържествена церемония в Метрополитън Хотел София „Фондация за прозрачни регламенти” връчи за четвърта поредна година своя приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в четири категории.
Под аплодисментите на присъстващите областни управители, кметове и много гости преминаха както носителите на миналогодишните награди, така и новите носители на приза. С цел осъществяване на приемственост и спортсменско съревнование новите носителите на приза получиха великолепните статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, от ръцете на миналогодишните победители и други официални гости на церемонията.

  • Областна администрация Търговище – носител на Приз в категория „Най-прозрачна областна администрация” получи статуетката от Областна администрация Варна, двукратен носител на приза.
  • Общинска администрация Добрич – носител на Приз в категория „Най-прозрачна общинска администрация” получи статуетката от Общинска администрация Бургас, която й я отне преди една година. Оспорваната конкуренция между двете общини отново размени притежателя на приза.
  • Областна администрация Бургас – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Областна администрация Търговище, която тази година по убедителен начин грабна статуетката в категория „Най-прозрачна областна администрация”.
  • Общинска администрация Козлодуй – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Общинска администрация Стара Загора, като също затвърди имиджа си в тази категория след една година и се очертава като общината с най-много и най-добри практики за партньорство с неправителствения сектор.
Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Мария Славова (доц. доктор по право от Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски") и членове Златина Михайлова-Карова (ръководител звено "Проектна дейност и център за трансфер на технологии" в НИС на СУ "Св. Климент Охридски"), Веселка Иванова (експерт "Европейски проекти" към НСОРБ), Мария Игова (управител на "Агенция Еврика" ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания), Петър Стоянов (Управител на Институт за управление на програми и проекти, Управител на фондация "Проф. Джон Атанасов", Председател на Управителния съвет на "Българска асоциация на микропредприятията") и Маргарита Дойчинова (ст. репортер в програма "Хоризонт" на БНР).
Вотът на гражданите в гласуването на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти” (www.ftr-bg.org) определи носителите на приза в категориите за най-добра практика на партньорство с гражданското общество.
 
„Фондация за прозрачни регламенти” връчи за четвърта поредна година годишните награди Приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации „Фондация за прозрачни регламенти” връчи за четвърта поредна година годишните награди Приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации „Фондация за прозрачни регламенти” връчи за четвърта поредна година годишните награди Приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации „Фондация за прозрачни регламенти” връчи за четвърта поредна година годишните награди Приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.