Споделен опит и добри практики

27.06.2012г.


На 26 юни 2012 г. в София се проведе конференция по проект „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие”. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия, съ-финансирана по Инструмент за предприсъединителна помощ на ЕС по договор за финансиране № РД-02-29-202/28.07.11 за периода от 29.07.2011 г. до 28.07.2012 г.

Фондация за прозрачни регламенти, която за четвърта година подред връчва Годишен приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България, предаде своя опит на сръбската неправителствена организация „Европейско движение”. В рамките на проекта беше учреден и тестван пилотно сред 36-те сръбски погранични общини с България аналогичен на българския приз за прозрачност и партньорство в дейността на общинската администрация. Призът представлява годишнo препредавана статуетка, която е символ на прозрачност и публичност на административното обслужване на гражданите и бизнеса и на партньорство между администрациите и структурите на гражданското общество. Наградата идентифицира и показва пред широката общественост и пред отговорните институции добрите практики от дейността на общинската администрация и положителния ефект от партньорството й с неправителствения сектор. В рамките на проекта бяха изработени 2 наградни статуетки, бяха обучени 4-ма сръбски експерти, беше изработен регламент за конкурса в Сърбия, същият беше популяризиран сред сръбските общини. Първото издание на конкурса в Сърбия отличи общините:

  • Враня – в категория „Най-прозрачна общинска администрация” и
  • Панталей – в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структури на гражданското общество".

На заключителната конференция в София бяха представени:

  • Проектът и постигнатите резултати;
  • Наръчник с добри сръбски практики за прозрачност, публичност и партньорство;
  • Опитът на наградените в конкурса общински администрации в Сърбия;
  • Опитът на българските общини Мирково, Перник и Радомир като част от трансграничния район България - Сърбия.

Общата цел на проекта е подобряване на капацитета за съвместно планиране, разрешаване на текущи проблеми и развитие между местните администрации и структурите на гражданското общество в трансграничните региони на България и Сърбия чрез обмен на опит и популяризиране на добри практики в областта на партньорството и доброто управление.
Повече информация
може да се намери на интернет страницата на Фондация за прозрачни регламенти www.ftr-bg.org.

Споделен опит и добри практики Споделен опит и добри практики Споделен опит и добри практики Споделен опит и добри практики
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.