Носители на Приз 2013

26.06.2014г.


На 24.06.2014 г. на тържествена церемония в хотел «Рамада София» за шеста поредна година бяха връчени Годишните призове на «Фондация за прозрачни регламенти» за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България.

Тази година две администрации – една областна и една общинска - убедително печелят първото място за трета поредна година. Съгласно Регламента на конкурса преходните статуетки, дело на българския скулптор Райнис Гелов – приз в съответните категории – стават тяхно притежание завинаги. Тези победи имат още по-висока стойност поради факта, че се постигат: 1/ по различен Регламент за кандидатстване и оценяване всяка година; 2/ при различни оценителни комисии и 3/ при различни ръководства на администрацията (за областната администрация). Това означава, че има приемственост и устойчивост в прилагането на доброто управление.

·           Областна администрация Бургас спечели завинаги приза в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” с практиката „На лагер с усмивка”, получила 17 гласа от 28 гласа на областни администрации.

·           Общинска администрация Добрич – спечели завинаги приза в категория „Най-прозрачна общинска администрация” и бе приветствана лично от доайенът на местното самоуправление в България Венелин Узунов – 4 мандата кмет на Разград, почетен председател на УС на НСОРБ, председател на Комисията по бедствия и аварии в 40-то НС, съветник на Президента на Република България по въпросите на местното самоуправление.

В останалите две (от общо четири) категории на конкурса статуетките бяха спечелени от:

·           Областна администрация Монтана – в категория „Най-прозрачна областна администрация” и

·           Общинска администрация Стара загора – в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”.

Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Яшо Минков (изтъкнат български юрист) и членове Маргарита Дойчинова (редактор в програма Хоризонт на БНР), Мария Игова (управител на Агенция Еврика, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания), Петър Стоянов (управител на Институт за управление на програми и проекти), Филиз Юсеинова (експерт Публичен сектор в Делойт Одит), Златина Карова (ръководител звено «Проектна дейност и център за трансфер на технологии» в НИС на СУ «Св. Климент Охридски»), Димитрина Тодорова (експерт в областта на регионално и стратегическо планиране и програмиране), Снежана Маринова (юрист с дългогодишен опит в общинска администрация).

Резултатите в категории:                               

·           Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията и

·           Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

са получени на база гласуване от самите областни и общински администрации чрез номиниране само на една практика на колеги от друга администрация (без собствената) в периода 1 май – 31 май 2014 г. Резултатите от гласуването са проверени и потвърдени от комисията.

Носители на Приз 2013 Носители на Приз 2013 Носители на Приз 2013 Носители на Приз 2013
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.