Носители на Приз 2012

16.05.2013г.


На 16.05.2013 г. на тържествена церемония в Метрополитън Хотел София за пета поредна година бяха връчени Годишните призове за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България.

Под аплодисментите на присъстващите областни управители, кметове и много гости преминаха както носителите на миналогодишните награди, така и новите носители на приза. С цел осъществяване на приемственост и спортсменско съревнование новите носителите на приза получиха великолепните статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, от ръцете на миналогодишните победители и други официални гости на церемонията.

·         Областна администрация Русе – носител на Приз в категория „Най-прозрачна областна администрация” получи статуетката от Областна администрация Търговище, миналогодишен носител на приза. Наградата бе получена от заместник областния управител – г-н Веско Маринов.

·         Общинска администрация Добрич – носител на Приз в категория „Най-прозрачна общинска администрация” получи статуетката за втора поредна година, връчена й от г-жа Петя Донова, управител на “Фондация за прозрачни регламенти”. Наградата бе получена от заместник-кмета на общината – г-жа Камелия Койчева.

·         Областна администрация Бургас – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” също получи статуетката за втора поредна година, връчена й от г-жа Петя Донова, управител на “Фондация за прозрачни регламенти”. Наградата бе получена от областния управител – г-н Константин Гребенаров.

·         Общинска администрация Троян – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Общинска администрация Козлодуй, миналогодишен носител на приза. Наградата бе получена от кмета на общината – г-жа Донка Михайлова.

Тъй като 2013 г. е юбилейна за Годишния приз на „Фондация за прозрачни регламенти” за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации, от позициите на 5-годишния опит и наблюдения, които са натрупани през годините, Настоятелството на Фондацията даде 2 специални награди:

  • за най-просперираща администрация и
  • за устойчиво прозрачно управление.

Наградата за най-просперираща областна администрация бе спечелена от Областна администрация Ловеч, която участва във всички издания на конкурса и с всяка изминала година подобрява своето представяне. Наградата бе получена лично от областния управител г-жа Ваня Събчева.

Наградата за най-просперираща общинска администрация бе спечелена от Община Вълчи дол, която също е постоянен участник и с всяка изминала година подобрява своето представяне. Наградата бе получена лично от кмета на общината - г-жа Пенка Йорданова.

Втората специална награда – за устойчиво прозрачно управление в годините 2008 – 2013 г. бе спечелена от: Областна администрация Варна за постоянство в доброто и прозрачно управление. Наградата бе получена от г-жа Ваня Бонева, експерт в областна администрация Варна.

Общините, демонстрирали устойчиво прозрачно управление в годините 2008 – 2013 г., са няколко: Община Бургас, Община Добрич, наградата бе получена от Камелия Койчева, заместник–кмет на общината, Община Казанлък – наградата бе получена от Иванка Иванова, секретар на общината, Община Търговище и Община Шумен.

 

Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Петър Стоянов (управител на “Институт за управление на програми и проекти”, управител на фондация “Проф. Джон Атанасов”, председател на УС на “Българска асоциация на микропредприятията”) и членове Лилия Замфирова (експерт програми и проекти с дългогодишен опит в областна администрация), Мария Игова (управител на "Агенция Еврика" ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания), Галина Иванова (експерт програми и проекти с дългогодишен опит в общинска администрация), Дончо Ковачев (икономист, финансист с опит в разработване и управление на европейски проекти, преподавател по учебна дисциплина „Финанси и инвестиционен анализ” в Национален учебен център / Колеж по мениджмънт „Адам Смит”), Юлия Пъшкина (социолог, управител на сдружение „Равни възможности”) и Маргарита Дойчинова (ст. репортер в програма "Хоризонт" на БНР). Вотът на гражданите в гласуването на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти” (www.ftr-bg.org) определи носителите на приза в категориите за най-добра практика на партньорство с гражданското общество.

Носители на Приз 2012 Носители на Приз 2012 Носители на Приз 2012 Носители на Приз 2012
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.