Носители на Приз 2014

16.07.2015г.


На 14.07.2015 г. на тържествена церемония в хотел «Рамада София» за седма поредна година бяха връчени Годишните призове на «Фондация за прозрачни регламенти» »

Носители на Приз 2013

26.06.2014г.


На 24.06.2014 г. на тържествена церемония в хотел «Рамада София» за шеста поредна година бяха връчени Годишните призове »

Носители на Приз 2012

16.05.2013г.


На 16.05.2013 г. на тържествена церемония в Метрополитън Хотел София за пета поредна година бяха връчени Годишните призове за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България. »

Споделен опит и добри практики

27.06.2012г.


На 26 юни 2012 г. в София се проведе конференция по проект „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие”. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия, съ-финансирана по Инструмент за предприсъединителна помощ на ЕС по договор за финансиране № РД-02-29-202/28.07.11 за периода от 29.07.2011 г. до 28.07.2012 г. »

„Фондация за прозрачни регламенти” връчи за четвърта поредна година годишните награди Приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации

27.06.2012г.


На 26.06.2012 г. на тържествена церемония в Метрополитън Хотел София „Фондация за прозрачни регламенти” връчи за четвърта поредна година своя приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в четири категории. »
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.