Провеждане на анкетно проучване в сферата на регионалната политика по проект №BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във Ваши ръце“

08.04.2019г.


На прага на новото програмно планиране и териториално райониране „Фондация за прозрачни регламенти“ изпълнява проект №BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във Ваши ръце“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на проекта е да изследва участието на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика през настоящия програмен период 2014-2020 г, да направи анализ, да даде препоръки и да изработи механизъм за по-добро взаимодействие между администрациите и гражданите в тези процеси през следващия програмен период 2021-2027 г.
 
Южен централен район е избран за пилотен в провеждане на проучванията и тестване на механизмите за взаимодействие.
 
За целта ви призоваваме да попълните АНКЕТА на този линк: https://forms.gle/sURxDWjkorqxhbBW9 
 
С отговорите си вие ще спомогнете за формулирането на смислени и работещи предложения и механизми за по-добро и ангажирано взаимодействие между граждани и институции в следващия програмен период. Бъдете активни! Бъдещето е във Ваши ръце!
Провеждане на анкетно проучване в сферата на регионалната политика по проект №BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във Ваши ръце“ Провеждане на анкетно проучване в сферата на регионалната политика по проект №BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във Ваши ръце“ Провеждане на анкетно проучване в сферата на регионалната политика по проект №BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във Ваши ръце“
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.