ГЛАСУВАЙ ЗА НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА

01.06.2016г.


  РЕГЛАМЕНТ
1. Всяка областна/общинска администрация има право да номинира кандидатура за „Най-добра практика за партньорство между областна/общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” на друга областна/общинска администрация.
2. Срокът за подаване на номинациите е 24 юни 2016 г. 
3. Валидна е номинацията само на една най-добра практика на друга областна/общинска администрация (различна от Вашата).
4. Всеки гласувал ще получи e-mail за потвърждение, че гласът му (номинацията) е бил отчетен.
5. Комисията, назначена за оценка на кандидатурите в категории 1 и 2 на конкурса, ще има ангажимента да провери и преброи номинациите за „Най-добра практика за партньорство” и да излъчи победителите в периода 25 – 30 юни 2016 г.
6. При равен брой номинации за една практика, решението ще бъде взето от комисията с явно гласуване и публичен протокол от заседанието.
7. Всички приети кандидатури са публикувани в специален раздел в сайта на фондацията – http://ftr-bg.org/index.php?MhObg5KvM1K7M5aHIpWLQ1SXM5KDQJG3MReTQlK-MdmLg5G7MJaLQlarQ9mPgpObQBOPQJGnM9
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.