Старт на конкурса за Приз 2015

16.02.2016г.


 През 2016 г. „Фондация за прозрачни регламенти” ще връчи за осми пореден път наградите за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации за резултати, постигнати от тях през календарната 2015 г.

Темата за прозрачността и партньорството не може да бъде изчерпана нито с един проект - "Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление" (№ 08-12-118-C/27.08.2008) по ОПАК, нито с неговата седемгодишна устойчивост. Затова ние ще продължим да работим и да насърчаваме формите на проявление на доброто управление. Гордеем се, че бяхме сред първите в Европа, които „прегърнаха” Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа и се заеха да я популяризират и насърчават нейното прилагане. За това получихме специалното признание лично от Джовани Дистази, Председател на Камарата на регионите в Конгреса на местните власти към Съвета на Европа, който беше наш специален гост още на първото издание на конкурса – връчването на първия приз на „Фондация за прозрачни регламенти” на 14.07.2009 г. Вдъхновени от думите му „София е пример за гранично сътрудничество в Югоизточна Европа” ние пренесохме нашия опит в съседна Сърбия през 2011-2012 г. чрез друг проект - „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие”, финансиран по договор за БФП № РД-02-29-202/28.07.2011 г. по Програма за ТГС България – Сърбия.
В меню „Приз”, подменю „Конкурс” са публикувани регламента и формулярите за кандидатстване в четирите категории на Приз 2015.
 Срокът за кандидатстване за Приз 2015 ще бъде от 01.03.2016 до 31.05.2016 г.

Срокът за оценка на новите кандидатури ще бъде от 01.06.2016 до 30.06.2016 г., а церемонията по награждаване на победителите ще се проведе през м. юли 2016 г.

Повече информация и снимки от всички предходни издания на конкурса ще намерите в меню „Приз”, подменюта "Призьори" и "Церемония".

Очакваме вашите кандидатури за добро и прозрачно управление и вашите вдъхновяващи практики за партньорство с гражданското общество!

Заедно можем повече!

Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.