УЧАСТВАЙТЕ

04.04.2016г.


Международна конференция на тема „Доброто управление на местно ниво – предизвикателства и перспективи“ се организира на 31.03.2016 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Европейския комитет за демокрация и управление към Съвета на Европа. Събитието се проведе в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на СЕ.

Усилията, които положихме и ние, екипът на „Фондация за прозрачни регламенти”, през последните години, направиха така, че България този път да е сочена като отличник и пример по отношение на прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. Ние сме единствената гражданска неправителствена организация в ЕС, ангажирана толкова активно и на доброволен принцип с популяризирането на Стратегията. Нашият конкурс за прозрачност и партньорство в работата на администрацията е уникален пример за това колко по-гъвкави и адекватни биха могли да бъдат взаимоотношенията между граждани и администрация, когато има чуваемост и от двете страни. Нашият конкурс неизменно следва една цел – ПО-ПРОЗРАЧНО И ПАРТНЬОРСКО УПРАВЛЕНИЕ, но Регламентът ни се променя всяка година, така че да отразява актуално новостите и да задава нови предизвикателства в унисон с тенденциите…

Ние първи дадохме възможност за изцяло електронно кандидатстване и оценяване. Достатъчно беше да се състави електронно досие на документите, доказващи принципите. Днес дори това не е необходимо, защото интернет сайтовете на администрациите станаха и „лице”, и „работно пространство”.

Първите получени кандидатури в конкурса ни за тази година доказват, че формулярът за кандидатстване може да бъде попълнен изцяло с линкове към документите, публикувани в сайта на администрацията. Какво по-добро доказателство от това, че принципът се прилага – документите ги има и те са публично достъпни!

Надяваме се нашите усилия за адаптиране на условията на конкурса към Вашето забързано и все по-натоварено ежедневие да бъдат оценени и възнаградени с Вашето още по-активно участие в него!

УЧАСТВАЙТЕ! Срокът за участие е до 31 май 2016 г. включително.

Участието ще Ви донесе много повече ползи, в сравнение с усилието да се отговори на 20 въпроса с няколко линка. Участието Ви носи незабавно:

1/ възможност да се погледнете „отвън” – през очите на гражданите;

2/ възможност да демонстрирате Вашата съпричастност към идеята за добро управление – пред Вашите съграждани и пред Съвета на Европа;

3/ възможност да прилагате иновативни подходи за партньорство и подобряване на работните процеси!

Мотивираща галерия от първите 7 издания на конкурса можете да изтеглите от този линк – https://my.pcloud.com/publink/show?code=VZ7KXQZH8QBTDmLmMmaUGcaEoAggRq428DV

 

Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.