Стани спонсор

15.02.2016г.


Станете спонсор на конкурса за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации, като по този начин ще демонстрирате Вашата подкрепа в усилията ни за създаване на информирано и силно гражданско общество, прозрачна и правова държава.

Партньорите и спонсорите, които ще подкрепят събитието, ще получат широка възможност от рекламни ползи, осъществени преди, по време и след събитието. Името и логото им ще съпътстват цялостната организационна кампания на конкурса и церемонията по награждаването.

Ние, организаторите, сме отворени и към Ваши предложения и идеи за рекламното Ви участие. Надяваме се поканата, която отправяме към Вас, да е в синхрон с фирмената Ви политика и маркетингова визия за налагане на името и марката Ви. Ние от своя страна ще направим всичко възможно да удовлетворим изискванията Ви.

Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.