Кои са общините с най-ниска прозрачност на действията си?()
пуснато на 11:36:13\19-02-09 г.
Регистриран на : 20-10-08
Брой мнения : 13
Ранг : administrator
Име : administrator
administrator


 

Регистриран на : 22-01-09
Брой мнения : 7
Ранг : user
Име : Panayot
Panayot # добавено на: 13:21:20\27-02-09
София разбира се.....

 
Регистриран на : 26-03-09
Брой мнения : 3
Ранг : user
Име : Ina
Ina # добавено на: 17:56:28\26-03-09
Не знам кои са тези общини, но ми се струва, че по-скоро едно 90% не дават достатъчно информация. Ако дават, то тя е модерирана според очакванията на хората и много не показва същността!!!Защо не казват кой е написал проекта, по каква процедура и т.н.?
Не знам кога ще доживеем да видим една община, при коята всичко си е наред.


 
Powered by BIAnet v1.0 BETA © 2008
Copyright © 2008 | BIAnet | All Rights Reserved